Chętnych rodziców i przyjaciół naszej Szkoły zapraszamy do współpracy oraz pomocy w organizacji Święta Szkoły, które już za tydzień, w poniedziałek 12 grudnia 2016r.

Zgodnie z Regulaminem Stołówki obowiązującym od 1 grudnia 2016r., płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto numer 90 1560 1049 0000 9030 0014 5501.

W grudniu 2016r. rodzice/prawni opiekunowie winni uiścić wpłaty za miesiąc grudzień 2016r. i miesiąc styczeń 2017r. we wskazanych terminach:

1) za grudzień 2016 r. od 1 do 10 grudnia 2016 (liczy się data zaksięgowania),
2) za styczeń 2017 r. od 1 do 22 grudnia 2016 (liczy się data zaksięgowania).

Odpłatność za obiady w grudniu 2016 wynosi 64,00zł (16 dni x 4,00zł)
Odpłatność za obiady w styczniu 2017 wynosi 44,00zł (11 dni x 4,00zł)

Obu płatności można dokonać jednorazowo, w tytule wpłaty pisząc:
imię, nazwisko dziecka, klasa,
wpłata za grudzień 2016r., .........(kwota)
wpłata za styczeń 2017r., .........(kwota).

W ramach obchodów II rocznicy nadania imienia Naszej Szkole
Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów i ich Rodziny
do wzięcia udziału w konkursie
Rymowanka po Śląsku.

Do pobrania: regulamin konkursu.

Proszę rodziców dzieci korzystających z obiadów w stołówce szkolnej o zapoznanie się z Regulaminem Stołówki, który będzie obowiązywał od 1 grudnia 2016r. Regulamin jest zamieszczony w zakładce DOKUMENTY oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

W związku z przedłużającymi się pracami nad tekstem jednolitym Statutu Szkoły w zakładce DOKUMENTY publikujemy tekst jednolity Statutu z dnia 30 maja 2012r. oraz uchwały podjęte po tym terminie przez Radę Pedagogiczną w sprawie zmian w statucie szkoły. Przypominam, że wersja papierowa Statutu jest dostępna w bibliotece szkolnej.


Bożena Murek
Dyrektor Szkoły

Z 18/19 listopada klasy czwarte pod opieką pań wychowawczyń Joanny Nawrockiej i Joanny Szczepanik całą noc spędziły w… szkole! Wieczór rozpoczął się dyskoteką, po której wygłodniałe dzieci z apetytem zjadły przepyszną pizzę. Czas umiliły towarzyskie pogawędki. Przed spaniem uczniowie zorganizowali maraton filmowy. Wczesnym rankiem „nocne marki” zjadły śniadanie i tym akcentem zakończono imprezę. Zachwycone dzieci już czekają na kolejną taką noc!

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcji

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo